sastra

sastra

MediaMU.COM

May 24, 2024
Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

GEGURITAN BEDHUG

eSWe Sidi :

BEDHUG

Also Read Yen Panguwasa

Tangia

Bedhug wus ngundang sliramu subuh mau

Geneya sliramu malah kasmaran marang impen

Tangia

Impen iku mung wewayangan

Ora bakal bisa kagrayang

Ungaken srengenge,

Jumedhul, tengange, nuli sore

Sowana marang Panjengane

Thuthuken bedhug ing jiwamu

Kang suwarane ora winates

Mlumpat pereng-pereng,

 nembus cakrawala kelanggengan

Omah Geguritan, 15 Ramadan 1445

 

Comment

Your email address will not be published

There are no comments here yet
Be the first to comment here