sastra

sastra

MediaMU.COM

May 24, 2024
Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Geguritan Pisungsung Kagem K.H. Ahmad Dahlan

Pisungsung Kagem K.H. Ahmad Dahlan

Bismillah,

Keparenga kula, tiyang fakir ing ilmu agama

Umat Paduka, caos pisungsung tan mingsra

Kyai,

Umat Paduka langkung saabad lawasnya

Anyekseni prasasthi emas warisan Jengandika

Masjid, langgar, musolanya

Madrasah, pesantren, luhur pawiyatan

Miwah suburing pengajian

Cihna bilih paduka panci waskitha

 

Also Read Yen Panguwasa

Ajuning jaman dados paseksen

Wewarah paduka panci tan baen-baen

Tahyul bidengah kurafat wit biyen

Njalari sunah rasul tan kajen

Jengandika brasta kawitan mung ijen

Alhamdulillah,

Samenika jagad sampun binuka

Wewarah paduka kajunjung pindha inten mutyara

 

Mring piatu miwah yatim, Jengandika nyantuni

Si sakit Paduki tambani

Amal nyata datan namung teori.

Cinathet ing sanubari umat sanagri

Bukti Allah tangala ngijabahi tuwin mberkahi.

eSWe Sidi

Omah Geguritan, Sewon 6 Ramadan 1445 H

*eSWe Sidi, panulis sastra Jawa. Karyane wus kamot ing majalah Djaka Lodang wiwit tahun 1988. Tekan saiki isih nulis ing kono arupa : geguritan, cerkak, pawarta, Oh Lelakon, jagading lelembut, mimbar agama, kawruh sapala, crita bocah, dongeng, lan sapanunggalane. Para maos bisa ngresepi karyane eSWe Sidi ing : eswesidi.my.id, channel You Tube "eswe Sidi", eswesidijawa.blogspot.com

Comment

Your email address will not be published

There are no comments here yet
Be the first to comment here